Bilkent Üniversitesi Burs Bilgileri


BURSLAR

Bilkent Üniversitesi'nde okuyan 13.000 öğrencinin yaklaşık %40'ı bursludur. Bilkent Üniversitesi'nin sağladığı bütün burslar karşılıksızdır.

Tam veya %50 burslardan yararlanmak için, üniversiteye girişte bu kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak gereklidir. Tam Burslu olarak yerleştirilen öğrencilerden belirli başarı koşullarını sağlayanların bursu doğrudan Kapsamlı Burs'a yükseltilir.

Tam ve %50 burslardan yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı'nda azami 2 yıl, Lisans programında azami 7 yıldır. Kapsamlı Burs için azami süre İngilizce Hazırlık Programı'nda 2 yıl, Lisans programında 5 yıldır. (2013 öncesi girişliler için Lisans programında 7 yıldır.) Daha önce Bilkent Üniversitesi burslarından yararlanmış öğrencilerin burslu geçirdikleri önceki süre, azami süreden düşülür. Kapsamlı, Tam ve %50 burslar, öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini almaları ve derslere yeterince devam etmeleri koşuluyla, azami süre boyunca kesintisiz devam eder, not ortalaması veya ders geçme gibi konulardan etkilenmez.

Tam Burs:
ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda Tam Burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafından söz konusu programa yerleştirilen öğrenciler bu bursa hak kazanır. Tam Burslu öğrencilerden bütün eğitim süreleri boyunca hiç eğitim ücreti alınmaz.

Kapsamlı Burs:
Bilkent Üniversitesi'ne "Tam Burslu" olarak yerleştirilen öğrencilerden 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması, yerleştirilmiş olduğu MF-1-2-3-4, TM-1-2-3, TS-1 veya YGS-1-6 puan türünde 10.000 veya daha iyi olanlar ile DİL puan türünde 250 veya daha iyi olanların bursu, üniversiteye kayıt sırasında doğrudan Kapsamlı Burs'a yükseltilir.

Kapsamlı Burs'un içeriğinde Tam Burs'a ek olarak 2013-2014 akademik yılı girişli öğrenciler için 520 TL tutarında aylık katkı bursu (yılda 8 ay boyunca) ve iki kişilik ranzalı odalarda ücretsiz yurt olanağı vardır. Yurtta kalmayı tercih etmeyen bu Kapsamlı Burslu öğrencilerin aylık katkı bursuna 155 TL eklenir.

Kapsamlı Burs'tan yararlanmanın azami süresi İngilizce Hazırlık Programı'nda 2 yıl, Lisans programında 5 yıldır. (2013 öncesi girişliler için Lisans programında 7 yıldır.) Lisans eğitimi 5 yılın ötesine uzayan Kapsamlı Burslu öğrencilerin bursu, altıncı yıl başında Tam Burs'a dönüşür.

Kapsamlı Burslu öğrencilerin Katkı Bursu Ödeme Takvimi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

%50 Burs:
ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda %50 Burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafından söz konusu programa yerleştirilen öğrenciler bu bursa hak kazanır. %50 Burslu öğrencilerden bütün eğitim süreleri boyunca eğitim ücretinin yarısı alınır. %50 Burs sahibi öğrenciler, hak kazandıkları takdirde Üstün Başarı Bursu da alabilirler.

Yetenek Bursu:
Yetenek sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar, Grafik Tasarım, Müzik ve Tiyatro bölümlerinin bu sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencilerine Yetenek Bursu verilir. Müzik ve Tiyatro bölümlerince verilen Yetenek Bursu'na ancak mali durumu yeterli olmayan öğrenciler hak kazanabilir. Yetenek Bursu, yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü karşılar. Bu bursun sürekliliği, öğrencinin başarısına bağlıdır.

Üstün Başarı Bursu:
Her ders yılı sonunda, eğitim programında belirtilen asgari ders yükünü almış, yıllık not ortalaması 4,00 üzerinden 3,30 veya daha yüksek olan, kendi programındaki ücretli öğrenciler arasında ilk yüzde beşe girmiş ücretli öğrenciler ve kendi programındaki %50 Burslu öğrenciler arasında ilk yüzde üçe girmeyi başaran %50 Burslu öğrenciler, bir sonraki ders yılı için Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanır. Üstün Başarı Bursu, öğrencinin kendi grubunda hangi yüzde birlik dilim içinde bulunduğuna bağlı olarak, eğitim ücretinin tamamını veya bir bölümünü karşılar. Bu burs, İngilizce Hazırlık Programı'ndaki öğrenciler için geçerli değildir.

Ayrıntılı Bilgi: ÜSTÜN BAŞARI BURSU UYGULAMA ESASLARI

2004-2005 akademik yılı öncesi girişli öğrenciler için Üstün Başarı Bursu: Her akademik yıl sonunda, o yıl için eğitim programında belirtilen olağan ders yükünü alıp yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 veya üzeri olan ve kendi programındaki ücretli öğrenciler arasında ilk yüzde üçe girmeyi başaran öğrenciler, bir sonraki akademik yıl için Üstün Başarı Bursu'na hak kazanırlar. Bu burs, eğitim ücretinin tamamını kapsamaktadır.

Bilkent Üniversitesi Burs Bilgileri,bilken burs,bilkent üniversitesi burs şartları