KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Borç Yapılandırma

Burs ve Öğrenim Kredisi Borç Yapılandırma
ÖĞRENİM KREDİSİ YAPILANDIRMA

KATKI KREDİSİ YAPILANDIRMA

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ YAPILANDIRMA 2012

ÖĞRENİM KREDİLERİ VE KATKI KREDİLERİ YAPILANDIRMA 2012

KYK Kredi Borcu olanlara müjde …. Öğrenim Kredisi Borçları ile Katkı Kredisinin Borçlarının yeniden yapılandırması için düğmeye basıldı. YURTKUR Öğrenim ve Katkı Kredisi borcu ile ilgili basın bülteni yayımlandı.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), öğrenim ve katkı kredisi borçlarını peşin, 12, 24, 36 aya varan vade seçenekleriyle yeniden yapılandıracak. Öğrenim Kredisi Yapılandırma , Katkı Kredisi Yapılandırma

Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçluları Bu Habere Dikkat

KYK Borç Sorgulama Sayfası İçin Tıklayın
Kurumumuzdan öğrenim ve katkı kredisi alan ve normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren geri ödenmesi gereken sürede ödeme yapmayan ve 351 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince 6183 sayılı Kanun kapsamına giren öğrenim ve katkı kredisi borçları 10 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5917 sayılı Kanun ile peşin, 12, 24, 36 aya varan vade seçenekleri ile yeniden yapılandırma hakkı verilmişti

Kurumumuzdan yapılandırma yaptıktan sonra taksitleri süresinde ödememekten dolayı sistemden çıkan borçlulara 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile borçlulara hem borçlarını Vergi Dairesinde yapılandırma hakkı verilmiş hem de Kanunun 17 nci maddesi ile Kurumumuz yapılandırma sisteminden çıkan borçlulara tekrar 5917 sayılı Kanun kapsamına girme hakkı verilmişti. 25 Şubat 2011 tarihinden sonra Kurumumuza başvuran borçlular, sistemde yapılan hesaplama ile tekrar sisteme alınmıştır.

6111 sayılı Kanun ile Kurumumuza başvuran ve 5917 sayılı yapılandırma Kanununa tekrar dönen ve borçlarını aksatmaları sebebiyle sistemden yeniden çıkan borçlulara 15 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6322 sayılı Kanunla yeni bir hak tanınmıştır. 6111 sayılı Kanun ile ödemesi gereken tutarları ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler bu tutarları ödemeleri gereken tarihten itibaren geç ödeme zammı ile birlikte dört ay içerisinde ödemeleri şartıyla sisteme geri döneceklerdir.

Borçlular http://www.kyk.gov.tr/kyk/html/londra_olimpiyat.php adresinden T.C.Kimlik numarası ile sorgulama yapabilir veya 444 1961 nolu Kurum Çağrı Merkezinden bilgi alabilirler.

Basın mensuplarına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hasan ALBAYRAK

Genel Müdür

öğrenim kredisi yapılandırma, katkı kredisi yapılandırma