Kyk Burs Geri Ödeme

2013,2014 kyk bursu (öğrenim kredisi geri ödeme>
KYK BURS GERİ ÖDEME
BURS GERİ ÖDEME

KYK GERİ ÖDEMELİ BURS
Ünivers burs geri ödeme borcu sorgulama http://eyurtkur.kyk.gov.tr/web/YENI_GRODEME/geriOdemeParametreGiris.do
Kyk kredi yurtlar kurumundan burs alan öğrenciler normal şartlarda aldıkları bursu geri ödemezler.
Kısacası kyk bursu karşılıksızdır.
KYK Bursunu almak için bazı şartların yerine gelmesi ve öğrencilerin burs almak için öne sürdükleri şartlarda değişiklik olmaması gerekir.
Yada burs almak için öne sürdükleri şartlarda değişiklik olmaması gerekir.

KYK BURSUN GERİ ÖDENMESİ HANGİ DURUMDA YAPILIR

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinin 31 ve 18. Maddeleri uyarınca, Kurumun yaptığı araştırma sonucunda öğrencilerin belgelerinde ve durumlarında hakikate aykırı bir husus tespit edildiğinde,bursları kesilir ödenen burs miktarları yasal faizi ile birlikte kurumca geri alınır.

Öğrencilere burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun ortaya çıktığı tarih itibariyle bursları kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları yasal faizi ile birlikte kurumca geri alınır.
kyk Öğrenim kredisi ve katkı kredisi alan öğrenciler ise okulu bitirdikten 2 yıl sonra aldıkları krediyi geri ödemek zorundadırlar.

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ TAKSİTLERİNİN ÖDENME ZAMANI

Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.

Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin havalesi ile ilgili banka dekontunun tarihidir.

Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.

Öğrenim kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı,

Katkı kredisi borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin borçlarının tamamı,muaccel olur.

Muaccel olan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre Mal Sandıklarınca tahsil olunarak Kurum hesabına aktarılır.
kyk burs geri ödeme planı,kyk burs geri ödeme erteleme,burs geri ödeme, burs geri ödeme 2013, burs geri ödeme 2014, kredi geri ödeme, Kyk Burs Geri Ödeme