Kyk Burs Başvurusu Başladı

Kyk Burs Başvurusu Başladı

Kyk Burs ve Kredi Başvuruları
2014-2015 öğretim yılı kredi ve burs başvuruları www.kyk.gov.tr internet adresinde .Burs/kredi başvuruları internet yoluyla kabul edilecektir.

2014 2015 ilk kez burs başvurusu yapanlar, 2014 2015 Kyk Burs Başvuruları, 2014 2015 yeni burs başvuruları, 2014 Burs Başvuruları, 2014 kyk kredi başvuruları, 2015 burs başvurusu, 2015 kyk kredi başvurusu yapacak olanlar başvurular henüz başlamadı, başvurular başladığı dakikadan itibaren bu sayfadaki linkten ulaşabileceksiniz

KYK BURS BAŞVURULARI

Kayıtlı Türk Öğrenciler için 2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı Burs Başvurusu

Burs Duyuruları

Kayıtlı Türk Öğrenciler için 2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı Burs Başvurusu

Kayıtlı Türk öğrenciler için 2014 - 2015 eğitim öğretim yılı burs başvuruları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında Burs ve Yardım Bölümünde bulunmaktadır.

Burs başvurusu yapacak öğrencilerin aynı zamanda "Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler" bölümüne bakıp evrakları hazırlamaları gerekmektedir ve bu evrakları sözlü görüşmelere gelirken getirmeleri şarttır.
(http://oidb.metu.edu.tr//burs-basvurusu-icin-gerekli-belgeler)

Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları Burs Duyurusu

TEV Yurt İçi Bursları Hakkında Genel Bilgiler

TEV Yurt İçi Bursları Hakkında Genel Bilgiler
Yurt İçi Burslar Genel Bilgiler

TEV, yurt içinde Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan teknik ve endüstri meslek lisesi, meslek yüksek okulu, yüksek okul, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermektedir. Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu, TEV'den de bir temsilcinin katıldığı burs komisyonları aracılığı ile seçilmektedir.

Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmışken, bu sayı bugün 210.000 'e ulaşmıştır. Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin öğrenim yılı başından itibaren ilan edilecek başvuru tarihleri arasında TEV web sitesinden form doldurması, çıktısını istenilen belgelerle birlikte öğretim kurumuna teslim etmesi gerekmektedir.

Türk Eğitim Vakfı 2014–2015 Öğretim Yılı Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Müracaatları Sona Ermiştir.

Türk Eğitim Vakfı 2014–2015 Öğretim Yılı Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Müracaatları Sona Ermiştir.

Adayların, dosyalarını belirtilen tarihe kadar eksiksiz hazırlayıp TEV’e iletmesi zorunludur.

Her madde için TEV’e son dosya verme tarihi her maddenin sonunda verilmiştir.

DOĞRU ve EKSİKSİZ MÜRACAAT İÇİN;
•Öncelikle ilan metninin sonuna kadar dikkatlice okunması,
•Hangi madde için müracaat edilecekse o maddenin devamında ve ekinde bulunan belgelerin her birinin çıktısının alınması ve dikkatlice sonuna kadar okunması,
•Müşterek burs verdiğimiz kurumların formlarının da eksiksiz doldurulması,
•Yalnızca açıklama yazımızda belirtilen belgelerin dosyalanması ve hazırlanması,
•Başvuru ve dosya teslim tarihlerine dikkat edilmesi,

Jean Monnet Bursu Ne Kadar?

Jean Monnet Bursu Ne Kadar?
Jean Monnet Ortak Komitesi burs miktarını başarılı adaylara gidecekleri ülkede asgari bir yaşam düzeyi sağlayacak şekilde ve o ülkedeki ilgili makamların görüşlerini alarak belirlemektedir. Ayrıca, her akademik yıl için ödenecek okul ücretlerine ilişkin tavan ücretler de Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından belirlenmektedir.

Burs miktarının kapsamı şu şekildir:
okul ücreti,
yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler),
çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere).

Jean Monnet Burs Süresi ne kadar?

Jean Monnet Burs Süresi ne kadar?

Bursiyerler en az 3, en fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi görebilecek veya araştırma programlarına katılabileceklerdir. 12 aydan fazla olan akademik çalışmalar, geri kalan sürenin masrafları bursiyer tarafından karşılansa dahi desteklenmeyecektir.

Bursların, verildiği akademik yıl içinde kullanılması esastır. Kazanılan bursların ertelenmesi ve/veya uzatılması mümkün değildi

Jean Monnet Burs Programı Başvurusu

Jean Monnet Burs Programı Başvurusu
Burs Programı Başvurusu Hakkında

Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum örgütlerimizden üniversitelere, diğer bir ifadeyle toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple toplumun her kesiminde AB ile ilgili konuları takip eden ve bu konularda uzmanlaşan kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Programın Amacı

TÜBİTAK, Üniversitelerde Burs ve Destek Programlarını Anlatıyor

TÜBİTAK, Üniversitelerde Burs ve Destek Programlarını Anlatıyor

TÜBİTAK, öğrenci ve akademisyenlere yönelik burs ve destek programlarının anlatılması amacıyla Mayıs ayı sonuna kadar 40 üniversitede tanıtım toplantısı düzenleyecek.

2012 yılında TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları kapsamında 81 ilde 113 üniversite ziyaret edilerek akademisyenlere ulusal ve uluslararası proje destekleri ile bilim insanı destekleri hakkında bilgi verildi. Akademisyenlerin ilgiyle takip ettiği toplantılar ile TÜBİTAK ve üniversiteler arasında köprü kuruldu.

2013 Yılında da Tanıtım Toplantıları Devam Ediyor

TÜBİTAK’tan Yeni Temel Bilimler Lisans Bursları

TÜBİTAK’tan Yeni Temel Bilimler Lisans Bursları

Başarılı öğrencilerin Temel Bilimler alanında eğitim görmelerini teşvik etmek amacıyla, TÜBİTAK tarafından verilen Yurt İçi Lisans Burslarının kapsamı genişletildi. Yürütülmekte olan bursların yanı sıra 2014 yılında uygulamaya konulacak burslar aşağıda özetlenmiştir.

TÜBİTAK’ın düzenlediği Uluslararası Bilim Olimpiyatları veya Uluslararası Proje Yarışmaları sonucuna göre veya ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında MF puan türünde ilk 5.000 (beş bin) kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden birine yerleşen lisans öğrencilerine 2205 - Yurt İçi Lisans Burs Programı kapsamında aylık 2.000 (iki bin) TL burs verilecektir.

2014-2015 öğretim yılı için TÜBİTAK-Münir Birsel Lisansüstü Bursları

2014-2015 öğretim yılı için TÜBİTAK-Münir Birsel Lisansüstü Bursları Vakfı'na yüksek lisans ve doktora bursu almak üzere başvuru yapmış olanlar arasından Vakıf Yönetim Kurulu’nca bursiyerler belirlendi.

TÜBİTAK-Münir Birsel Lisansüstü Bursları Vakfı'ndan yüksek lisans ve doktora bursu almaya hak kazananlar:

YÜKSEK LİSANS BURSİYERLERİ

Adı Soyadı Üniversitesi Bölümü
Ömer Faruk SARMAN Dumlupınar Ü. Makine Müh.
Gamze ERDOĞAN Hacettepe Ü. Maden Müh.
Bahadır ÇATALBAŞ Bilkent Ü. Elektrik ve Elektronik Müh.
Seda ŞAHİN İstanbul Ü. Fizik Müh.

DOKTORA BURSİYERLERİ

Adı Soyadı Üniversitesi Bölümü
Alper ASLAN Erciyes Ü. Fizik

Soma'da hayatını kaybeden Madenci çocuklarına burs imkanı

Soma'da hayatını kaybeden Madenci çocuklarına burs imkanı
SOMA’daki facianın ardından yetim kalan ve yaş ortalamaları 10 olan 422 çocuğa eğitim kurumları sahip çıkıyor. 33 üniversitenin üye olduğu Vakıf Üniversiteleri Birliği, bu çocuklardan üniversite sınavına girmiş olanlara yüzde 100 eğitim bursu verileceğini açıkladı.

Madenci çocuklarına Burs İmkanı

Madenci çocuklarına Burs İmkanı
Madenci çocuğuna % 100 burs

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçinin bu yıl üniversite sınavına girecek birinci dereceden yakınları, vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyacak. Vakıf Üniversiteleri Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 62 üniversitenin üye olduğu birlik, hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarını yalnız bırakmayacak. Birlik, faciada hayatını kaybeden 301 madencinin ailelerinin geleceğe yönelik kaygılarını giderebilmek için birinci dereceden yakınlarını vakıf üniversitelerinde burslu okutma kararı aldı.

MADEN GÜVENLİĞİNE DE KAYNAK

1 milyon mezuna kyk kredi affı

1 milyon mezuna kyk kredi affı

Kamu borçlarını yeniden yapılandıran taslaktan, YURTKUR'dan kredi alıp ödemeyen 1 milyon üniversite mezunu genç yararlanacak Hacze giren 200 bin ve borcuna faiz işleyen 800 bin öğrencinin sıkıntısı çözülecek. Borca ait faiz silinirken, anapara ise taksitlendirilecek

KYK BURS SORGULAMA 2014


KYK burs sorgulama sayfası!. Başbakan Erdoğan, Yüksek öğrenim kredi ve burs miktarını açıkladı. KYK burs miktarını sorgulamak için tıklayınız....
KYK BURS E-HİZMET İŞLEMLERİ

KYK BURS BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

kyk sorgulama 2014,2014 kyk yattımı,2014 kyk burs sorgulama,2014 kyk kredi sorgulama,2014 kyk bursu yattımı,2014 kyk kredi yattı mı

Burs veya Kredi Alacağım Ziraat Bankası Şubesi Neresi?

Burs veya Kredi Alacağım Ziraat Bankası Şubesi Neresi
Kyk Kredisi veya kyk Bursu almaya hak kazanan öğrenciler Kyk sonuçlarını sorguladığında aşağıdaki sonuçları görmekteler.
Kredinizi almak için gerekli olan banka kartınızı burs sonuçlarında açıklanan banka şubesinden almanız gerekmektedir.
Öğrenim Kredisi: 1. TAHSİSDE ÖĞRENİM KREDİSİ KAZANDINIZ
Öğrenim İptal Nedeni:
Burs İstek Durumu: BURS KAZANAMADINIZ
Burs İptal Nedeni: Burs veya Kredi Tahsis
Katkı Kredisi: KATKI KREDİSİ KAZANAMADINIZ
Katkı İptal Nedeni:
Bankamatik Kartınızı ve ilk Kredinizi Alacağınız Şube: TC.ZİRAAT BANKASI ACIPAYAM ŞUBESİ