KYK bursu veya KYK Öğrenim Kredisi Nezaman Yatırılıyor?

2014-2015 Eğitim ve öğretim yılında KYK bursu veya KYK öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin alacakları burs veya kredi tutarının ilk taksiti 2015 ocak ayında ziraat bankasında açılan hesaplara yatırılacaktır.Ödemeler TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 1 ile 10 arasında yapılmaktadır.
KYK buru veya KYK öğrenim kredisi başvurusu kabul edilen ve KYK tarafından kredi veya bursu onaylanan üniversite öğrencileri T.C. Ziraat bankası şubesine müracaat edecek ve adına düzenlenmiş olan BANKKART’ını alarak (daha sonrada gönderilebilir) burs yada öğrenim kredisini T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM’lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir.

KYK Öğrenim ve Katkı Kredisi Borcu Nezaman Geri Ödenir?

KYK Öğrenim ve Katkı Kredisi Borcu Nezaman Geri Ödenir?ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORCUNUN GERİ ÖDENMESİ (Yüksek Lisans Hariç)
Öğrenci, öğrenim ve/veya katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder. ( 2006-2007 öğretim yılından önce üçer aylık)
Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitişi ve borçlarının ödeme başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre tespit edilir.
Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler de borçlarını, yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere göre öderler.

Öğretim Kurumundan Ayrılma Halinde Borcun Ödenmesi

KYK Köprübaşına Erkek Yurdu Açıyor

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bölge Müdürü Yakup Karaca, Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen ile birlikte erkek öğrenci yurdu olarak hizmet verecek Borlu Belediyesi eski hizmet binasında incelemelerde bulundu.
KYK Bölge Müdürü Yakup Karaca Köprübaşı ilçesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Zafer Mergen tarafından karşılanan Karaca, daha sonra Kaymakam Abdulkadir Çelik ile bir araya geldi. Kaymakam Çelik, KYK Bölge Müdürü Yakup Karaca ve Belediye Başkanı Zafer Mergen, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kanmaz, AK Parti İlçe Başkanı Regaip Topuz ve daire amirleri ile birlikte Kaymakamlık bahçesinde kahvaltı yaptılar. Kahvaltı sonrası açıklama yapan KYK Bölge Müdürü Yakup Karaca, Köprübaşı’na kız öğrenci yurdundan sonra bir de erkek öğrenci yurdu açmak istediklerini kaydetti.

KYK Yurt ve Burs Başvuruları 2015-2016

2015-2016 akademik yılında KYK yurtlarında kalmak isteyen üniversite öğrencileri için yurt ve burs başvuruları başladı.
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, şehir dışında eğitimine devam edecek üniversite öğrencileri için yurt başvuruları da başladı. Yurt başvuruları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün (YURTKUR) internet sitesi üzerinden alınıyor. 2015-2016 akademik yılında Türkiye’de veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) bir yükseköğrenim programına girmeye hak kazanan veya ara sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor.
İŞTE KYK ŞARTLARI
T.C.
GENÇLİK VE Spor Bakanlığı
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015–2016 ÖĞRETİM YILI
ÖSYM VEYA ARA SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YURT BAŞVURUSU
ÖNEMLİ UYARI

KYK yurtlarına kayıt yaptırırken hangi belgeler isteniyor?

Kyk yurt başvurusunda bulunan ve başvurularına olumlu yanıt alan öğrenciler kalacakları yurtlara kayıtlarını yaptırmaya başladı.PekiKyk yurt kayıtları nezaman yapılıyor? kyk yurtlarına nasıl kayıt yaptırılır?kyk yurt kaydı yaptırırken hangi belgeler isteniyor?Kyk yurt kayıtları nezamana kadar yapılıyor?

YURTLARDA KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELER?
1. Öncelik Belgesi
-Şehit veya gazi çocuğu, ( Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge)
-%40 ve üzerinde engel durumu olanlar, (Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor)
Anne ve babası vefat edenler, (Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)

KYK Bursunun Kesilmesi ,Burs Ne Zaman Kesilir? Burs Kesilme Nedenleri Neler?

KYK Bursu alan öğrencilere başarısızlık veya vazgeçme sebebiyle öğrenim kredisi verilir mi? tekrar burs başvurusunda buluna bilirler mi?KYK Bursunun Kesilmesi ,Burs Ne Zaman Kesilir? Burs Kesilme Nedenleri Neler?
Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.
Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez. Ancak bursun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kredi verilebilir.
KYK Bursun Kesilme Sebepleri Neler?

Kayıt dondurma halinde burs kesilir mi?

Kayıt dondurma halinde burs kesilir mi?
Bu konu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği’nin Öğretim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi başlığında düzenlenmiştir.
Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, Kuruma durumunun bildirildiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kalan süre kadar kesilir.
Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi halinde bursun ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı bursu normal öğrenim süresinden sonra verilir.(Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği Madde:25)

BURS ve KREDİ YÖNETMELİĞİ 2015

Burs ve Kredi Başvurusu ile ilgili tüm düzenlemeler..Yayınlanmış olan Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğrenim öğrencilerine burs-kredi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2-Bu Yönetmelik, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının (Vakıf üniversiteleri hariç) kendi mevzuatlarındaki kriterlere göre belirleyecekleri öğrenciler ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenecek öğrencilere hangi şartlarla burs-kredi verileceği ile bunların kesilmesi ve lüzumu halinde tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.
Dayanak

Okul Değiştirme veya Dikey Geçiş Halinde Burs Kesilir Mi?

Okul Değiştirme veya Dikey Geçiş Halinde Burs Kesilir Mi?Okul değiştirilmesi ,örneğin yatay geçiş yapıldığı taktirde alınan burs kesilir mi?Dikey Geçiş Halinde Burs Kesilir Mi?
Öğretim Kurumunu Değiştirme Halinde Burs Verilmesi ve Süresi KYK Burs-Kredi Yönetmeliğine Bakıldığında;
Madde 21-Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam olunur. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Dikey Geçiş Halinde Bursun Verilmesi

Öğrenim Kredisi Nedir?Öğrenim Kredisine Kimler Başvuramaz?

Öğrenim Kredisi nedir?Öğrenim Kredisinden Kimler Yararlanabilir?Öğrenim Kredisine Kimler Başvuramaz?Öğrenim Kredisi Neden Kesilir?
Öğrenim Kredisi nedir?Yüksek öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Kimler Yararlanabilir? Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,